Podmínky užití webu

 1. Provozovatelem internetových stránek www.bajolafit.cz (dále jen Internetové stránky) je Olga Bajková, IČ: 75959844, ev. č. v živ. rejstříku: 380802-298976, evidující úřad: Magistrát města Přerova, e-mailová adresa [email protected] (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání Internetové stránky (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné Internetové stránky. Před užíváním Internetových stránek se proto prosím s obsahem Podmínek seznamte.
 3. Informace na těchto Internetových stránkách jsou určené pro veřejnost.
 4. Přístup na Internetové stránky může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Proto se, prosím, seznamte se  Zásadami o ochraně osobních údajů (dále jen Zásady). Odkaz na Zásady najdete rovněž v patičce této stránky.
 5. Některé služby mohou být podmíněny "Souhlasem se zasíláním informací", který se uděluje při registraci na Internetové stránky. Souhlas je možné kdykoli odvolat prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected], případně odhlášení pomocí kliknutí na odkaz v patičce e-mailového sdělení. Odvolání nebo neudělení souhlasu má za následek nefunkčnost některých služeb, pro který je tento souhlas nutný.
 6. Internetové stránky Provozovatele používají tzv. cookies, což jsou malé soubory znaků uložené na počítači uživatele při návštěvě internetových stránek. Cookies umožňují internetové stránce rozpoznat uživatelské nastavení z předchozích návštěv při návratu na ni. Pokud nechcete cookies používat, nastavte si prosím tuto možnost ve vašem internetovém prohlížeči.
 7. Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat Internetové stránky jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na Internetové stránky a jejich užití je bezplatné.
 8. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu Internetové stránky. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 9. Některé z informací publikovaných na Internetových stránkách přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.
 10. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Internetové stránky. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetové stránky. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky.
 11. S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na Internetové stránce povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
 12. Veškeré informace uvedené na těchto Internetových stránkách jsou pouze informativní povahy.
 13. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 14. Podmínky užívání Internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Datum zveřejnění: 1. 5. 2017